SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

DOGOVOR MED STRANKAMA O UPORABI STORITEV PODJETJA ENERGYWIN


PREDGOVOR

Ti Splošni pogoji poslovanja (“T & C” ali “Sporazum”) sestavljajo in urejajo pogodbeno razmerje med strankama, Forwell Investments B.V., v nadaljnjem besedilu “EnergyWin”; in vami, kot uporabnikom, v nadaljnjem besedilu "STRANKA", "vi/vami" ali "igralec".

OPREDELITVE

Naslednje besede in izraze je potrebno razlagati na naslednji način, razen če kontekst jasno nakazuje drugače.

"Registracijski obrazec" pomeni obrazec, ki ga izpolni igralec, da odpre uporabniški račun.

''Igra'' se nanaša na katero koli igralno dejavnost, ki jo EnergyWin predstavlja na svoji spletni strani v korist uporabnikov in ki jo odobri regulativni organ.

''Spletna stran''', ''Spletno mesto'' ali ''Stran'' pomeni internetno stran www.energywin.com in vsa druga spletna mesta, povezana z njo in dostopna prek povezav, vključno z www.energywin.com.

''Uporabniško ime in geslo'' pomenita podatke o uporabniškem imenu in geslu, ki jih igralec izbere ob registraciji v spletni igralnici.

''Storitev'' vključuje vse storitve in igre, povezane z EnergyWin, ki so navedene na spletni strani www.energywin.com, vendar niso omejene na spletne igralnice.

“Spletna igralnica” ali “Online Casino” je spletna različica tradicionalne igralnice, ki uporabnikom omogoča igranje in stavljenje na igralne igre preko interneta v realnem času.

"Programska oprema" pomeni programsko opremo, ki smo jo licencirali, vključno z vsemi programi in bazami podatkov ter katero koli drugo izpeljano vsebino, ki vam je dostopna ali jo kakorkoli drugače uporabljate prek spletne strani in vam omogoča sodelovanje v spletni igralnici.

"Mi" ali " EnergyWin " pomeni EnergyWin ali Forwell Investments B.V.

"Uporabniški račun", "račun igralca", "igralni račun" ali "račun" pomeni osebni račun, ki ga posameznik odpre in ga EnergyWin vzdržuje, da bi ta oseba lahko igrala v spletni igralnici.

''Vi'', ''ti'', ''stranka'', ''igralec'', ''uporabnik'' ali ''imetnik računa'' pomeni uporabnika storitve in programske opreme, ki je dostopna prek spletne strani in ima pogodbeno razmerje z EnergyWin.

"Igralec za denar" so posamezniki, starejši od 18 let, ali najnižje starosti, ki je določena v zakonu za sodelovanjev spletni igralnici v državi, ki sodeluje v igrah za denar (stavljen pravi denar "Igre za denar"). Igralci lahko sodelujejo v igrah kot »testni igralec«, ne da bi vložili denar ali kot » igralec za denar« z resničnim denarjem.

»Zabavne igre« ali »Igre za zabavo« pomenijo igre, kot so opredeljene v teh pogojih, vendar so na voljo za omejeno igranje v posebnem načinu igre, ki ne vključuje plačila igralca operaterju. Edini namen tega načina (igre za zabavo) je ponuditi igralcu (»test igralcu«) možnost, da preizkusi igre, ki so na voljo, preden vloži pravi denar.

1. SPLOŠNO

 1. ''EnergyWin'' se v teh Splošnih pogojih poslovanja nanaša na Forwell Investments B.V, družbo, registrirano na Curacao, z naslednjim registriranim naslovom:

  Forwell Investments B.V.

  Emancipatie Boulevard 29 - P.O. Box 6052

  Curacao, The Dutch Caribbean

 2. Vse izdelke www.energywin.com upravlja družba Forwell Ltd (Združeno kraljestvo) na podlagi igralniške licence, ki jo ima Forwell Investments BV s sedežem na naslovu Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 29, Curacao, družba z licenco in zakoni, ki jo ureja zakon države Curacao pod CIL Curacao Interactive Licensing N.V. Številka licence # 5536 / JAZ.
 3. Izraz ''STRANKA'' se nanaša na posameznika ali subjekt, ki izrecno ali implicitno soglaša z vsemi splošnimi pogoji produkta EnergyWin, tako da odpre račun in da stavi na igre na spletni strani.
 4. Ta sporazum opisuje pogoje, pravila in tveganja, ki se nanašajo na STRANKINO uporabo storitev EnergyWin, ki so na voljo na domeni www.energywin.com ("spletna stran"). Če ima STRANKA kakršna koli vprašanja v zvezi s tem sporazumom, naj se obrnit na službo za podporo strankam.
 5. STRANKA Mora prebrati, se strinjati in sprejeti vsa določila in pogoje, ki jih vsebuje ta sporazum, brez sprememb, ki vključujejo tista določila in pogoje, ki so izrecno navedeni spodaj, in tiste, ki so vključeni s sklicevanjem, preden lahko STRANKA postane aktivna, registrirana STRANKA EnergyWin. Z nadaljnjim dostopom ali uporabo SPLETNE STRANI se STRANKA strinja, da bo upoštevala določila in pogoje tega sporazuma.
 6. Ta sporazum začne veljati ob sprejetju naših pogojev poslovanja. Da si lahko ustvari uporabniški račun, mora STRANKA potrditi polje ''Prebral sem in Sprejemam splošne pogoje poslovanja ter imam 18 let ali več'' in klikniti na gumb »Ustvari račun« v registracijskem postopku na spletni strani www.energywin.com. Če se STRANKA ne strinja, da jo zavezuje določila in pogoji te pogodbe in ne uporablja ali dostopa do našega spletnega mesta po registraciji, nas mora STRANKA takoj o tem pisno obvestiti.
 7. Ta sporazum urejajo in tolmačijo v skladu z Curacao zakoni, pri čemer je izključena zakonodaja, ki se nanaša na kolizijo zakonov. Kakršenkoli pravni postopek ali postopek, ki izhaja iz tega sporazuma, bo vložen izključno na sodiščih na Curacao, stranke pa s tem nepreklicno soglašajo z osebno pristojnostjo in krajem, kjer se nahaja.
 8. EnergyWin na noben način ne bo odgovoren nobeni osebi v primeru višje sile ali za dejanja katerekoli vlade ali pravne oblasti. V primeru, da se katerakoli določba tega sporazuma šteje za neveljavno ali neizvršljivo, bodo ostale določbe v celoti veljavne in učinkovite.
 9. Če katerakoli stran ne uveljavi nobene pravice ali določbe te pogodbe, se ne šteje za odpoved takšni pravici ali določbi.
 10. EnergyWin lahko prenese ta sporazum ali katere koli pravice in/ali obveznosti po tem sporazumu brez STRANKINEGA soglasja.
 11. EnergyWin lahko občasno spremeni pogoje te pogodbe tako, da na SPLETNI STRANI objavi spremenjene pogoje. STRANKA je odgovorna za preverjanje, ali je sporazum spremenjen. Vsaka sprememba začne veljati z dnem objave na SPLETNI STRANI. Če STRANKA nadaljuje z uporabo spletne strani, storitve ali programske opreme, ki jo ponuja EnergyWin, se STRANKA strinja, da jo zavezujejo Splošni pogoji poslovanja ter najnovejše spremembe. Če se STRANKA ne strinja, da jo zavezujejo spremembe pogojev tega sporazuma, STRANKA ne sme uporabljati ali dostopati do naših storitev in nas mora nemudoma pisno obvestiti.
 12. Forwell Investments B.V.je zasebna družba z omejeno odgovornostjo, ki je organizirana in obstaja na Curacao in je vpisana v Trgovski register Curacao št. 136125, za katero je C.I.L. 8. junija 2015 podelil podlicenco Curacao Interactive Licensing N.V. v skladu z Master Gaming License # 5536 / JAZ.
 13. V primeru spremembe teh splošnih pogojev poslovanja, se bo igralcu ob prijavi v njegov račun na EnergyWin odprlo pojavno okno in igralca obvestilo, da so bili posodobljeni splošni pogoji poslovanja. Od igralca se zahteva, da se strinja s posodobljenimi splošnimi pogoji.
 14. Če pride do neskladja med Splošnimi pogoji poslovanja v angleški različici in različico v katerem koli drugem jeziku, bo obveljala angleška različica. V primeru tolmačenja bo prevladoval angleški jezik. Vse jezikovne različice teh pogojev bodo odražale enaka načela.

2. SPORAZUM O SPLETNIH STORITVAH

Ta sporazum je sklenjen med EnergyWin in stranko. Ta sporazum velja za spletno stran www.energywin.com, vključno z njeno elektronsko vsebino in/ali programsko opremo, ki je trenutno na spletni strani, ki stranki ponuja igre in storitve, ki jih upravlja EnergyWin.

EnergyWin si pridržuje pravico, da uvede določene pogoje (razen tistih, ki so podrobno opisani v določbi 3,4,5,6,7) o sprejemu igralcev v igre (npr. najmanjše število zaključenih iger, preverjanje transakcijskih plačil) ter podaljšanje ali spreminjanje storitve na spletni strani ne glede na čas.

3. UPRAVIČENOST DO ČLANSTVA

 1. Storitve so na voljo in jih lahko uporabljajo samo posamezniki, ki lahko oblikujejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z zakonodajo, ki se uporablja v državi bivališča. STRANKINA odgovornost je, da zagotovi zakonitost svojih stav.
 2. Storitve niso na voljo osebam, mlajšim od 18 let ali drugače mlajšim od polnoletnosti (»Mladoletniki«). Če je STRANKA mladoletnik, te storitve ne sme uporabljati. Če kot stranka ne izpolnjujete pogojev, ne uporabljajte naše SPLETNE STRANI. Udeležba v igrah za denar (kot "igralec za denar") je namenjena izključno za posameznikom, starejšim od 18 let, ali najnižjo starost, določeno v zakonu za sodelovanje v ustrezni državi.
 3. EnergyWin ima pravico zahtevati od STRANKE, da predloži dokazilo o starosti in zavrne STRANKE stranke v igre, če ima razloge, da verjame, da minimalna zahteva za starost ni izpolnjena.
 4. V nobenih okoliščinah ne odgovarjamo za zlorabo naših storitev s strani nepooblaščenih strank ali mladoletnikov.
 5. Storitve EnergyWin niso na voljo tam, kjer so nezakonite za uporabo (vključno z, vendar ne omejeno na Združene države Amerike) in EnergyWin si pridržuje pravico, da zavrne in/ali prekliče storitve po lastni presoji.

4. INFORMACIJE OB REGISTRACIJI

 1. Za sodelovanje v igrah kot igralec mora uporabnik izpolniti obrazec za registracijo na spletni strani www.energywin.com ter tako odpreti ''uporabniški račun'. Uporabnik mora izpolniti obrazec za registracijo, ki ga je priskrbel EnergyWin in ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
  1. identiteta stranke. STRANKA zagotavlja, da bo v postopku registracije zagotovila resnične, točne, aktualne in popolne informacije o identiteti. Kakršne koli lažne informacije ali lažno predstavljanje katere koli osebe ali subjekta, napačno prikazovanje kakršne koli povezanosti z drugo osebo, entiteto ali združenjem, uporaba lažnih naslovov ali druga dejanja ali opustitve zaradi prikrivanja identitete pred EnergyWin se preganja v največjem zakonskem obsegu. Od STRANKE, ki dostopa do storitev EnergyWin, se lahko zahteva, da zagotovi veljavno potrdilo o identiteti in pomembnih informacijah.
  2. Datum rojstva. STRANKA zagotavljate EnergyWin, da je starejši/a od 18 let. Nobena oseba, mlajša od 18 let, se ne sme registrirati kot igralec in vsa položena sredstva ali denar, ki ga je pridobila katera koli taka oseba, se zasežejo s strani regulativnega organa.
  3. Kraj bivanja stranke. Prosimo, da kot STRANKA upoštevate, da boste morda morali dokazati svoje prebivališče z dokazilom o identiteti, kot je skenirana osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje in/ali računa za električno energijo ali bančni izpisek, izdan v zadnjih treh mesecih.
  4. Veljaven elektronski naslov stranke in kontaktna številka.
  5. Osebno in zaupno uporabniško ime („Psevdonim“, „Vzdevek“). Uporabniško ime mora biti unikatno in jasno prepoznavno. Žaljiva ali neprimerna imena niso dovoljena. Nadaljnje prepovedane so uporabniška imena, ki vsebujejo internetno povezavo ali imena računov, ki nakazujejo določene pravice uporabnika (npr. Izraz "administrator" je rezerviran za EnergyWin). Pridržujemo si pravico, da prekličemo račune z nesprejemljivim uporabniškim imenom. Račune je mogoče znova aktivirati takoj, ko je izbrana ustrezna in sprejemljiva alternativa.
  6. Geslo. Uporabnikom svetujemo, da si iz varnostnih razlogov izberejo močno in nepredvidljivo geslo in so odgovori za to, da geslo ostane tajno.
 2. Med postopkom registracije mora STRANKA posredovati EnergyWin veljavno identifikacijo, vključno z, vendar ne omejeno na naslov, veljaven elektronski naslov in številko mobilnega telefona.
 3. Uporabnik mora zagotoviti, da se podatki o registraciji posodabljajo in na spletni strani EnergyWin opravijo vse potrebne spremembe imena, naslova ali elektronskega naslova brez nepotrebnega odlašanja. Odgovornost igralca je, da nas takoj obvesti o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov igralca.
 4. V primeru, da ima EnergyWin razlog za domnevo, da so dane informacije netočne, smo upravičeni, da začasno prekličemo ali ukinemo uporabniški račun in obdržimo vse dobitke.
 5. Ko stranka predloži svojo prvo zahtevo za dvig, mora stranka podjetju EnergyWin posredovati podatke o svojem osebnem bančnem računu ali katerem koli drugem plačilnem sredstvu, ki je na voljo in je sprejemljivo za takšen dvig.
 6. Stranka je odgovorna za zaščito uporabniškega imena in gesla za svoj račun pri EnergyWin. EnergyWin ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi bila povzročena zaradi kakršnega koli dejanja ali opustitve, ki bi povzročila neprimerno ali nepravilno uporabo vašega računa.
 7. STRANKA se mora registrirati osebno in ne v imenu nekoga drugega.
 8. STRANKA v nobenem primeru ne sme registrirati drugega (novega) računa, če že ima registriran aktiven račun na SPLETNI STRANI EnergyWin. Dovoljeno je samo eno lastništvo računa na osebo. Lastništvo več kot enega računa je znano kot "več računov" in je strogo prepovedano in neposredno obravnavano kot goljufivo. EnergyWin si pridržuje pravico, da kadarkoli zapre vse uporabniške račune in prekliče vse transakcije, ki se nanašajo na katerega koli igralca, in obdrži vsa preostala sredstva na računu, če ima EnergyWin utemeljen sum, da bi se lahko kakršne koli dejavnosti goljufij pojavile, se pojavljajo ali so se že zgodile.
 9. EnergyWin bo z informacije, ki mu jih je STRANKA zaupala, obravnaval v tajnosti in s v skladu z objavami, ki jih zagotovi med postopkom registracije in v svoji Politiki zasebnosti.
 10. STRANKAM je prepovedano prodajati, prenašati in/ali pridobivati ​​račune drugim STRANKAM in od drugih STRANK. Sredstva se lahko nakažejo samo na isti račun, od koder so bila prenesena v fazi pologa.
 11. STRANKA izjavlja, da ne bo polagala denarja s kreditno kartico, bančnimi računi in drugimi plačilnimi računi in rešitvami, za katere ni pooblaščena.
 12. STRANKA ne sme uporabljati kreditnih kartic podjetja ali bančnih računov za nakazilo sredstev na svoj uporabniški račun.
 13. Izvajanje pologov STRANKE na račun iz kateregakoli razloga, razen sodelovanja v igrah, zlasti nezakonitih dejavnosti (npr. pranje denarja), ni dovoljeno. Prepovedano je tudi polaganje denarja, ki izvira iz kaznivih in/ali drugih nedovoljenih dejavnosti;
 14. STRANKA izjavlja, da ni opredeljena kot kompulzivni igralec na srečo;
 15. Registracija STRANKE se lahko po presoji operaterja zavrne ali zapre, vendar bodo izpolnjene že sprejete pogodbene obveznosti.
 16. Registracija in nastavitev igralnega računa sta brezplačna.
 17. Splošne pravice do registracije in sodelovanja v igrah ni.

5. ZAVAROVANJE GESLA

 1. Priporočamo vam, da izberete močno in nepredvidljivo geslo za varnost in ste odgovorni za to, da geslo ostane tajno.
 2. Odgovornost igralca je, da zagotovi, da ohrani svoje uporabniško ime in varnostne podatke (vključno z geslom) zaupne in igre, ki so bile igrane na spletni strani z uporabniškim imenom igralca in varnostnimi podatki, se bodo štele veljavne, ne glede na to, kdo sodeluje v igri. V primeru, da obstaja skrb, da tajnost takih podatkov ni več zagotovljena, mora igralec nemudoma obvestiti EnergyWin, nakar se lahko posredujejo novi podatki in se morebitne prihodnje transakcije narejene s prejšnjimi podatki se štejejo za neveljavne.
 3. EnergyWin nikakor ni odgovoren za morebitni dostop tretje osebe do uporabniškega računa in ne odgovarja za morebitno izgubo zaradi nezakonite uporabe gesla igralca s strani tretje osebe, nepooblaščenega dostopa in/ali za katero koli transakcijo, v kateri sta uporabniško ime in geslo igralca pravilno registrirana.

6. PRAVNE OMEJITVE

 1. STRANKA Zagotavlja, da razume, da se zakoni v zvezi s spletnimi igrami na srečo razlikujejo po vsem svetu in da je STRANKINA obveznost, da zagotovi skladnost z vsemi zakoni, predpisi ali direktivami, ki veljajo za državo prebivališča stranke. Možnost dostopa do SPLETNE STRANI EnergyWin ne nujno pomeni, da so EnergyWin in/ali dejavnosti STRANKE preko njih zakonite ter v skladu z zakoni, predpisi ali direktivami, ki se nanašajo na državo bivališča STRANKE.
 2. STRANKA razumet in sprejemat, da EnergyWin ne more zagotoviti pravnih nasvetov ali zagotovil in da je izključno STRANKINA odgovornost zagotoviti, da vedno spoštuje zakone, ki veljajo za zanjo, in da ima popolno zakonsko pravico igrati Igre. Vsaka udeležba na igrah je po strankini izbiri, diskretnosti in tveganju. Z igranjem iger se stranka strinja, da igre ali storitve niso žaljive, neprimerne, nepoštene ali nepristranske.
 3. STRANKA lahko vsakem trenutku zagotovi, da niste rezident "izključenih držav", kot so: Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Curacao, Aruba, Bonaire, St. Martin, St. Eustatius, Saba, Slovaška, Izrael, Avstralija, Turčija, Hongkong, Nizozemska, Francija, Španija, Italija, Danska, Belgija, Romunija, Iran, Irak, Malta in / ali drugi, kjer veljajo zakonske omejitve.
 4. EnergyWin ne predvideva uporabe spletnega mesta za stavljenje ali druge namene s strani STRANK, ki se nahajajo v državah, v katerih so takšne dejavnosti nezakonite. SPLETNA STRAN EnergyWin ne predstavlja ponudbe, napeljevanja ali povabila EnergyWin za uporabo iger ali drugih storitev v kateri koli sodni oblasti, kjer so takšne dejavnosti prepovedane z zakonom.
 5. Imetnika licence STRANKA ne sme obravnavati kot finančno institucijo niti pričakovati obresti na strankine pologe.

7. OMEJENA UPORABA

 1. EnergyWin STRANKI zagotavlja neizključno, neprenosljivo in omejeno osebno uporabo za dostop do SPLETNE STRANI („licenca“). Uporaba SPLETNE STRANI je pogojena z nadaljnjo skladnostjo STRANKE s pogoji in določili tega sporazuma.
 2. STRANKA se strinja, da ne bo prodajlai tržnih materialov, ki ji jih je EnergyWin, in ne dovoli varovanega dostopa do SPLETNE STRANI drugim, in da ne boste kopirali nobenega materiala, ki se pojavlja na SPLETNI STRANI, za nadaljnjo prodajo ali za druge namene drugim brez predhodnega pisnega soglasja EnergyWin.
 3. STRANKA je odgovorna in vezana na vsako nepooblaščeno uporabo SPLETNE STRANI, ki je kršena v tem določilu.
 4. STRANKA se strinja, da bo informacije, prejete iz informacijskih sistemov EnergyWin, uporabljala izključno za izvajanje transakcij na SPLETNI STRANI.
 5. Poleg tega se STRANKA strinja, da ne bo uporabljala nobene funkcije elektronske komunikacije na SPLETNI STRANI za kakršen koli namen, ki je nezakonit, mučen, žaljiv, vsiljiv v zasebnost drugega, nadlegujoč, obrekljiv, sramoten, nespodoben, grozljiv ali sovražen.
 6. Licenca, podeljena na podlagi tega sporazuma, preneha veljati, če EnergyWin meni, da nobena informacija, ki jo je STRANKA posredovala, vključno s STRANKINIM e-poštnim naslovom, ni več aktualna ali točna, ali če STRANKA ne izpolnjuje drugih določil ali pogojev tega sporazuma in vseh pravil in smernic za vsako storitev ali EnergyWin ugotovi, da STRANKA na kakršen koli način zlorabi igre in storitve EnergyWin. Po obvestilu o taki kršitvi STRANKA soglaša, da bo prenehala dostopati do storitev. STRANKA se strinja, da lahko EnergyWin po lastni presoji in z ali brez obvestila, prekine STRANKIN dostop do katere koli ali vseh storitev, zapre odprte transakcije STRANKE, odstrani in zavrže vse informacije ali vsebino s svojo storitvijo.

8. NEPRIMERNO VEDENJE

 1. Na spletnem mestu je prepovedano neprimerno vedenje s strani STRANK. Obnašanje STRANKE se šteje za kršitev teh določil in pogojev, kadarkoli, vendar ne izključno, če STRANKA:
  1. namerno zagotavlja netočne ali nepopolne informacije;
  2. poskuša manipulirati rezultat igre z usklajenimi poskusi, spremembami programa ali na kakršen koli drug način;
  3. namerno povzroči motnje ali napake spletne strani, da bi spodkopali naravni tok igre;
  4. registrira več kot en račun na osebo; ali krši katerikoli drugi predpis, določen v teh pogojih. Ta seznam kršitev ni izčrpen in zaključen.
  5. daje zakonske ponudbe, pornografske reference ali spolne komentarje, pošilja neželeno pošto, grozeča sporočila, uporablja ustne nasilne besede ali blati EnergyWin in njegove zaposlene. Vsaka kršitev te politike bo povzročila konec pogovora in začasno onemogočanje igralčevega računa za nedoločen čas.
 2. STRANKA ne bo razstavljala ali poskušala razstaviti programske opreme na spletnem mestu EnergyWin ali razviti programske opreme, ki posega v programsko opremo Client-Server-Communication, ki se uporablja na njeni spletni strani.
 3. Uporaba programske opreme, ki omogoča umetno inteligenco, je strogo prepovedana. Prepovedana programska oprema lahko vključuje programsko opremo, za katero EnergyWin verjame, da igralcu omogoča goljufanje ali pa daje enemu igralcu nepravično prednost, medtem ko stavi na spletnem mestu. EnergyWin si pridržuje pravico do ukrepanja za odkrivanje in preprečevanje uporabe takšne programske opreme s strani igralcev. V primeru, da EnergyWin ugotovi ali sumi na utemeljeno uporabo prepovedanih programov, si EnergyWin pridržuje pravico, da zamrzne s programi povezan račun igralca za obdobje najmanj šestih (6) mesecev, da zaseže vsa sredstva na tem računu in/ali začasno suspendira igralca pred uporabo storitve EnergyWin.
 4. V primeru kršitve s strani STRANKE je EnergyWin upravičen takoj prekiniti pogodbo s STRANKO in jo izključiti iz nadaljnje uporabe spletne strani. Nadalje EnergyWin upravičen prekiniti in zaključiti tekoče igre, blokirati STRANKO ali STRANKIN račun z ali brez predhodnega obvestila ter obdržati stanje na uporabniškem računu in dobitke uporabnika, dosežene s kršitvijo, dokler se ne razjasni situacije.

9. ZAPRTJE IN ODPOVED RAČUNA

 1. EnergyWin si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne, prekliče storitve in/ali zavrne distribucijo dobička komur koli iz kakršnega koli legitimnega razloga, vključno z, vendar ne omejeno na:
  • V primeru, ko EnergyWin verjame, da so dejavnosti osebe na SPLETNI STRANI lahko nezakonite;
  • V primeru, v katerem lahko EnergyWin trpi kakršne koli davčne, regulativne ali premoženjske pomanjkljivosti zaradi dejavnosti katere koli osebe;
  • V primeru, v katerem EnergyWin oceni, da je ena ali več transakcij na SPLETNI STRANI izvedena v nasprotju s tem sporazumom.
 2. EnergyWin prepoveduje dogovarjanje igralcev in sprejema ukrepe za prepoved uporabe naprav, kot so roboti, ki izkrivljajo normalno igro.
 3. EnergyWin si pridržuje pravico do prekinitve dogodkov ali iger brez predhodnega obvestila, kadarkoli meni, da je to potrebno in/ali zaradi napak v programski opremi ali igrah, ki povzročajo nepravilno delovanje iger ali napačno delovanje.
 4. EnergyWin si pridržuje pravico, da zapre račun in zadrži vsa preostala sredstva na računu, če obstaja utemeljen sum, da je igralec storil/poskušal storiti/sodeloval v postopkih, ki napeljujejo k morebitni goljufivi dejavnosti ali kako drugače svetoval tretjim osebam o goljufivih dejavnostih ali vdrl ali dostopal do drugega nezakonitega računa tretjih oseb zaradi domnevne goljufive dejavnosti ali kako drugače. Takšna dejavnost lahko med drugim vključuje organizirane stave, uporabo ukradenih ali ponarejenih debetnih kartic ali številk računov, ponarejanje, tajno dogovarjanje in predložitev podatkov ali dokumentov, ki so ponarejeni, ukradeni ali kako drugače prisvojeni.
 5. EnergyWin si pridržuje pravico, da zapre račun in zadrži vsa preostala sredstva zaradi nedovoljene igre. Nedovoljeno igro lahko opredelimo kot, vendar ne omejeno na:
  1. Zakasnitev katere koli igraln seje/runde v kateri koli igri, vključno s funkcijami brezplačnih vrtljajev in bonusn funkcijami, do trenutka, ko stava ni več potrebna; in/ali izvedbo novih pologov, medtem ko so funkcije brezplačnih vrtljajev ali bonus funkcije še vedno na voljo v igri.
  2. Med igranjem igre se sproži funkcija "brezplačnih vrtljajev" ali "bonusa" z bonusn ali resničnimi sredstvi; igralec nato funkcijo zapusti tako, da zapre igro in se premakne na drugo. Nato se igralec vrne na prvotno igro, da pozneje dokonča funkcijo v okoliščinah, na primer po zasegu ali izgubi bonus denarja ali izpolnjevanju zahtev za stavljenje in pretvorbi v resnična sredstva.
  3. Bonusni ali resnični skladi se uporabljajo zgolj za napredovanje skozi bonus faze (na primer zbiranje 9 od 10 kovancev za dosego neke funkcije) in nato zaključena zadnja faza/e (na primer končni kovanec za dosego 10 od 10 kovancev) z denarnimi stavami, ko so bila bonus sredstva zasežena, izgubljena ali če so bile izpolnjene zahteve za stavljenje in so bile spremenjene v resnični denar.
  4. Puščanje velikih stav na mizi, na primer v blackjacku, nato vrnitev v igro, da se zaključi stavo v okoliščinah, na primer po zasegu ali izgubi bonus denarja ali izpolnjevanju zahtev za stavljenje in pretvorbi v resnični denar.
  5. Polaganje in dvigovanje sredstev kmalu potem, na primer, ko so položena sredstva za prejetje brezplačnih vrtljajev, stavljenje svojega pologa malo nad 1x vrednost pologa, sprožitev dviga in nato aktivacija brezplačnih vrtljajev.
  6. Ne glede na to, ali nam je znano ali ne, igralec izkoristi kakršno koli programsko ali sistemsko napako, vrzel, pomanjkljivost, napako ali izpad v zvezi s katero koli igro.

10. ZAUSTAVLJENE ALI NEZAKLJUČENE IGRE

 1. V primeru, da so informacije na spletni strani napačno objavljene, bo EnergyWin sprejel popravne ukrepe ter popravil in spremenil podatke v sistemu, tako da bodo odražali pravilne informacije. Prav tako bodo ustrezno spremenjeni vsi dobitki, ki so bili nepravilno izračunani ali dodeljeni z objavo napačnih informacij.
 2. V primeru igre z napako iz kakršnega koli razloga so transakcije vseh igralcev vedno natančno zabeležene v naših sistemih, zato bomo vedno imeli dostop do tega, kar se je dejansko zgodilo med igranjem. Za vsa vprašanja se obrnite na ekipo za pomoč strankam po elektronski pošti na naslov support@energywin.com.
 3. Pridržujemo si pravico, da rezultate popravimo ali razglasimo za neveljavne, če je rezultat igre nastal zaradi tehnične napake, goljufivega vedenja igralca ali ponarejenega vložka. Pridržujemo si pravico do odpoklica vseh plačil, ki so bila storjena z napako.

11. IGRANJE ZA RESNIČNI DENAR ("IGRE ZA DENAR")

 1. Vsaka upravičena STRANKA, ki odpre račun in uspešno položi denar na račun igralca, lahko igra igre za denar.
 2. Sodelovanje pri igrah za denar z dejanskimi vložki zahteva, da STRANKA vplača denar na svoj igralni račun kot navedeno spodaj.

12. NAČIN PREIZKUŠANJA ("IGRE ZA ZABAVO")

 1. Ko je račun registriran in se lahko STRANKA uspešno prijavi v svoj igralni račun z EnergyWin, se na račun igralca pripiše določen znesek (kot ga je določil EnergyWin) virtualnega denarja za zabavo. To je namenjen temu, da lahko igralec preizkusi igre na spletnem mestu.
 2. V primerih, ko STRANKA zmaga, ni nobenega zahtevka za virtualni denar za zabavo.
 3. Preklic teh sredstev ali prenos denarja za zabavo v pravi denar ni mogoč.
 4. Sredstva virtualnega denarja za zabavo se vsak dan samodejno polnijo in ga igralec ne more kupiti s pravim denarjem.

13. DVIGI

 1. Finančni oddelek EnergyWin obravnava vse predložene zahteve za dvig. EnergyWin si pridržuje pravico preveriti upravičenost uporabnika in v primeru dvoma obdržati preklic. Za obdelavo dviga je treba predložiti veljavne dokumente, ki jih je izdala država, in osebne dokumente. Izplačila v skupnem znesku 2000€ in več ne bodo obdelana, razen igralec predložil takšno dokumentacijo in jo je potrdil finančni oddelek EnergyWin. Vendar si EnergyWin pridržuje pravico, da kadar koli preveri identiteto, starost in lokacijo uporabnika, preden obdela kakršen koli znesek zahtevanega dviga.
 2. Za preverjanje identitete igralca je sprejeta naslednja dokumentacija: vozniško dovoljenje, potni list ali osebna izkaznica države članice EGP/EU. Upoštevajte, da morajo biti vsi omenjeni dokumenti veljavni in predloženi kot barvne kopije/skeni; črno-bele kopije niso sprejete.
  Za preverjanje igralčevega prebivališča bodo kot dokazila o naslovu (POA) sprejeti naslednji dokumenti: račun za komunalne storitve (plin, elektrika, satelitska televizija, stacionarni telefon) ali bančni izpiski, izdani v zadnjih treh mesecih. Račun za mobilni telefon ne bo sprejet.
 3. Načini dviga in z njimi povezani podatki so vključeni v zavihek Dvigi na spletni strani (https://www.energywin.com/sl/Dvig).
 4. Vsi stroški, povezani z zahtevami za dvig sredstev, če so veljajo in so izrecno objavljeni na spletnem mestu, se zaračunajo prejemniku.
 5. Dvigi dobitkov ali delov dobitkov bodo izplačani na zahtevo igralca. Upoštevajte, da je samo prvi dvig v tednu brezplačen. Na vse nadaljnje dvige v istem tednu bo apliciran fiksen strošek v višini 5€ (ali protivrednost valute). Najnižji znesek za dvig se lahko giblje med 10€ in 20€ (ali protivrednost valute), odvisno od zakonodaje države igralca in izbrane valute. V primeru zaprtja računa ima igralec pravico do dviga celotnega stanja, ne glede na znesek. Najvišji znesek dviga se določi z izbranim načinom plačila.
 6. Osebni podatki uporabnika denarnega igralnega računa in imetnika bančnega računa (ali katerega koli drugega plačilnega sredstva) se morajo ujemati. EnergyWin si pridržuje pravico zahtevati nadaljnjo dokumentacijo za dokazilo o identiteti in preverjanje bančnega računa (ali katerega koli drugega plačilnega sredstva) in obdržati dobitke, dokler takšno dokazilo ni predloženo.
 7. Najvišji znesek dviga na dan je 5000€; če za izbrani način plačila ni določeno drugače. Za vašo zaščito lahko, v katerem koli štiriindvajseturnem obdobju, lahko dvignete največ 5000€, razen če se po predhodnem dogovoru ne dogovorite za večji znesek.
 8. Izplačila z uporabniškega računa je mogoče naslavljati izključno na osebo, registrirano na računu, in v skladu s pogoji, določenimi na spletnem mestu.
 9. Izplačila lahko izplačate samo na isti račun in način plačila, s katerega izvirajo igralčevi pologi. Z upoštevanjem te politike „zaprte zanke“ (zagotavljanje, da se izplačila vrnejo na enak način, kot so nastali vhodni skladi), EnergyWin upošteva „četrto direktivo EU o pranju denarja“. Vendar je v nekaterih primerih sistem z zaprto zanko nemogoče uveljaviti. Medtem ko zagotavlja skladnost s „Četrto direktivo EU o pranju denarja“, je EnergyWin tudi dolžan ustreči potrebam svojih strank. Poleg tega včasih tehnični in/ali politični razlogi, na katere ne moremo vplivati, pomenijo, da izplačil ni mogoče izvesti na ta način. V teh primerih se bo EnergyWin potrudil in dodatno preveril, ali je nadomestni račun v lasti posameznega igralca. Naš oddelek za tveganja opravi popolno oceno primera. Oddelek za tveganja družbe EnergyWin sprejme končno odločitev, ali bo izvedeno plačilo zunaj plačila v zaprti zanki ali ne.
 10. Ko je zahteva za umik oddana, ima EnergyWin do 3 delovne dni časa za obdelavo zahteve. Vendar si bo EnergyWin po svojih najboljših močeh prizadeval za takojšnjo obdelavo zahtevkov za dvig.
 11. Sredstev ni mogoče dvigniti z računa, razen če so bila ista sredstva zastavljena vsaj enkrat. Upoštevajte, da se za zahtevke za izplačilo, ki se nanašajo na zneske, položene pri EnergyWin, ki niso bili vsaj enkrat uporabljeni za igranje, lahko uporabi desetodstotna (10%) administrativna taksa z najmanj 10€ (ali protivrednost v drugi valuti) od zadnjega pologa. Preden se lahko takšno izplačilo odobri, ga mora oceniti in potrditi oddelek za plačila.

14. POLOGI

 1. Za financiranje igralčevega računa (s prenosom denarja na račun EnergyWin) se lahko uporabijo metode pologov in z njimi povezane informacije, ki so vključene v zavihek Pologi na spletni strani (https://www.energywin.com/sl/Polog).
 2. EnergyWin si pridržuje pravico, da uvede določene pogoje za uporabo določenih plačilnih metod. EnergyWin ima tudi pravico spremeniti razpoložljive načine plačila brez obvestila.
 3. EnergyWin ne zagotavlja, da so vsi načini plačila vedno na voljo.
 4. Zahtevek za polog prek kreditne kartice na račun igralca se izvrši v realnem času.
 5. Plačila s kreditno / debetno kartico obdeluje družba Forwell Ltd. s sedežem na naslovu The Lewis Building, 35 Bull Street, Birmingham, Združeno kraljestvo, Anglija, B4 6AF, v skladu z dogovorom med obema družbama.
 6. Prosimo, upoštevajte, da bo referenca za plačilo s transakcijami s kreditno/debetno kartico na izpisku na vaši kartici/ banki omenjala družbo Forwell Ltd.
 7. EnergyWin si pridržuje pravico, da kadarkoli in po lastni presoji zahteva sliko obeh strani kreditne kartice, ki je bila uporabljena za polog. Da bi se držali najboljši varnostnih praks, boste vedno morali skriti CVV številko in izbrisati določene številke na kartici.
 8. Internetne igre na srečo so morda v državi, v kateri se nahajate, nezakonite; v tem primeru niste pooblaščeni za uporabo svoje plačilne kartice za dokončanje transakcij.
 9. Imetnik kartice je odgovoren za seznanitev z vsemi ustreznimi zakoni in predpisi o spletnih igrah na srečo v njihovi določeni državi ali jurisdikciji.
 10. Priporočljivo je, da imetnik kartice poleg pravil in pravil trgovca obdrži kopije evidenc transakcij.
 11. Samo-omejitve vplačil lahko igralec uredi na spletnem mestu.
 12. Najmanjši znesek pologa se lahko razlikuje glede na zakonodajo države igralca in izbrani način plačila. Za dodatne informacije obiščite stran "Pologi" .
 13. Pri večini metod pologov bodo pologi na igralni račun izvedeni v trenutku, medtem ko bodo v nekaterih primerih pologi obdelani 1 delovnem dnevu.
 14. Igralec priznava, da si EnergyWin pridržuje pravico zahtevati dokazilo o plačilu na račun igralca.
 15. Vsa plačila na račun morajo biti iz vira plačila, na katerem je igralec imenovani imetnik računa.

15. TAKSE IN STROŠKI

 1. Znesek, ki se prikaže kot STRANKINO ''izplačilo''«, je neto znesek. V skladu s tem bo znesek ''izplačila''“ natančen znesek, ki bo položen na vaš račun. Včasih pa se lahko včasih v postopku dviga uvedejo dodatni stroški, vendar ne le v zvezi z zahtevo za dvig, če je to primerno in izrecno objavljeno na spletni strani.
 2. Osnovna valuta v programski opremi EnergyWin je EURO, vendar se lahko stanje na STRANKINEM računu prikaže v drugi valuti. Izberete lahko drugo valuto kot EURO za račun igralca, vendar se morate zavedati, da je včasih plačilni postopek na takem računu igralca lahko podvržen majhnemu menjalnemu tečaju pri spreminjanju zneska plačila v evre. Upoštevajte, da vse premijske zamenjave plačate sami.
 3. STRANKE lahko kadar koli zaprejo svoj račun. V takih primerih mora igralec poslati e-poštno sporočilo na support@energywin.com, oddelek za podporo strankam pa bo nadaljeval postopek zaprtja računa in bo STRANKI potrdil, da je prišlo do takega zaprtja. Da bi STRANKA lahko zahtevala sredstva iz mirujočega, zaprtega, blokiranega ali izključenega računa, mora STRANKA kontaktirati EnergyWin po e-pošti na support@energywin.com.
 4. Izpiski bodo izdani vsako četrtletje, takse pa se bodo še naprej obračunavale v skladu s pravili in pogoji za samodejno podaljšanje, če ne boste zagotovili zahtevanega (30) pisnega obvestila o zaprtju in odpovedi na support@energywin.com.
 5. STRANKA izrecno pooblašča EnergyWin, da pobira vse takse za račun, ki jih je STRANKA dolžna v skladu s temi pogoji, tako da EnergyWin bremeni vašo kreditno kartico v vaši osebni datoteki ali bremenijo račun STRANKI EnergyWin račun.

16. EnergyWin BONUS POLITIKA

 1. V določenih okoliščinah se poleg zneska položenega denarja na račun pripišejo tako imenovaa "Bonus oz. bonus sredstva".
 2. Ponujeni bonusi in podrobnosti o njihovem kreditiranju bodo na voljo v zavihku Bonus/promocije na spletnem mestu. Znesek Bonus sredstev določi EnergyWin in je naveden na spletni strani. Stranka nima splošne pravice do prejema bonusa.
 3. EnergyWin ponuja številne privlačne funkcije nagrajevanja svojim novim in obstoječim strankam. Bonusi se strankam podelijo v okviru promocijskega programa EnergyWin. Ti bonusi so časovno omejene ponudbe in pogoji, povezani z morebitnimi bonusnimi nagradami, se lahko spremenijo.
 4. Stranka se zavezuje, da ne bo zlorabljala možnosti odpiranja računov, da bi izkoristila bonus sredstva in druge promocijske ponudbe, ki jih lahko ponudi EnergyWin. EnergyWin si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe igralca, povezane s bonusi in/ali promocijskimi ponudbami družbe EnergyWin, po lastni presoji umakne ali blokira račune strank, ustvarjene v ta namen, pa tudi njihove transakcije.
 5. EnergyWin si pridržuje pravico, da prekine in/ali prekliče kakršne koli bonuse in/ali dobitke, za katere se šteje, da so kršitev in/ali zloraba katerega koli promocijskega sistema ali so posledica strankinega nenamernega ravnanja z namenom izkoristiti očitne tehnične ali druge napake pri storitvah, ki jih zagotavlja EnergyWin Investments. V primeru kakršnega koli spora igralec sprejema, da je odločitev EnergyWin dokončna.
 6. Bonusni sklad se hrani na računu ločeno od pravega denarja. Ne bo izplačan neposredno, temveč le, ko bo spremenjen v pravi denarni dobitek. Če denarni račun vsebuje tako bonus kot pravi denar, se bonus sredstva ne bodo uporabila za stave, dokler ne bo porabljen pravi denar. Posebni bonusni pogoji bodo objavljeni na spletni strani.
 7. Dvig sredstev z računa pred izpolnitvijo bonusnih pogojev bo takoj izničil bonus in STRANKA ne bo več upravičena do nabranih bonusnih nagrad.
 8. Kakršen koli znak goljufije, manipulacije, arbitraže pri vračilu denarja ali drugih oblik zavajajočih ali goljufivih dejanj, ki temeljijo na zagotavljanju bonusa, bo račun onemogočen skupaj z vsemi dobički ali izgubami.
 9. Pretvorba valut za bonuse se izračuna po naslednjem primeru: 10EUR, 10GBP, 10USD, 100NOK, 50PLN, 3000HUF, 800RUB.
 10. Pred obdelavo kakršnih koli dvigov bo vaša igra pregledana glede morebitnih nepravilnih vzorcev igranja. Največja dovoljena stava (vključno z dodatnimi funkcijami, kot so ''gamble'' in/ali mini igre) ne sme presegati 2€, dokler niso izpolnjene zahteve za izpolnitev stave. Stave večjih zneskov, dokler bonus ni popolnoma izpolnjen, ne bodo sprejete. Za druge valute veljajo naslednje omejitve: 2GBP, 2USD, 2CAD, AUD, 10 LN, 60 ZK, 600 HUF, 160RUB, 20NOK. Če Casino meni, da je prišlo do nepravilnega igranja, si Casino pridržuje pravico, da zadrži morebitne dvige in/ali zaseže vse dobitke.
 11. V primeru tolmačenja kakršnih koli bonusov bo prevladoval ANGLEŠKI jezik.

17. OMEJENA ODGOVORNOST

 1. Igre in storitve, ponujene na spletnem mestu, so strankam na voljo samo v okviru trenutnega stanja uporabljene tehnologije. EnergyWin ne zagotavlja nobene neprekinjene razpoložljivosti ali uporabnosti ponujenih storitev. EnergyWin ne prevzema nobene odgovornosti za nemoteno razpoložljivost in uporabnost iger.
 2. EnergyWin se zavezuje, da bo zagotavljal stalne storitve na spletnem mestu. Vendar EnergyWin ne prevzema odgovornosti za kakršno koli napako, opustitev, prekinitev, brisanje, napako, zamudo pri obratovanju ali prenosu, okvaro komunikacijske linije, krajo ali uničenje ali nepooblaščen dostop do ali spreminjanje spletnega mesta ali storitev.
 3. EnergyWin ni odgovoren za kakršne koli težave ali tehnično okvaro katerega koli telefonskega omrežja ali linij, računalniških spletnih sistemov, strežnikov ali ponudnikov, strojne opreme, programske opreme, okvar zaradi tehničnih težav ali zastojev prometa na internetu ali na katerem koli spletnem mestu ali storitvah.
 4. EnergyWin ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli prekinitev iger ali izpadov spletnih strani. Ne odgovarja za morebitne napake v kateri koli igri in jih tudi ni dolžan popraviti - EnergyWin ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi tega. Poleg tega EnergyWin ne prevzema nobene odgovornosti za obstoj ali škodo, ki jo povzročijo virusi ali druge škodljive komponente na spletnem mestu ali ustreznem strežniku, kar bi lahko povzročilo škodo na računalniku in uporabnikovi programski opremi.
 5. EnergyWin ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi napake uporabnika ali okvare programske opreme, vključno, vendar ne omejeno na: napake pri izračunu in razdelitvi dobitkov, nepopolnost ali netočnost podatkov, ki so posledica napake uporabnika, okvare, povezane z osnovno mehaniko in algoritmi igre ali druge podobne okoliščine.
  Vsi dobitki ali nagrade, pridobljeni zaradi takšnih motenj, napak ali povezanih okoliščin, so ‘’napačni dobitki’’. Če odkrije napako ali okvaro, si EnergyWin pridržuje pravico, da razveljavi vse dobitke ali pripadajoče nagrade; izplačani znesek bo vrnjen. Če pravite dvig ‘’napačnih dobitkov’’, boste morali vrniti celoten znesek; v nasprotnem primeru bomo znesek odšteli od vseh drugih zneskov, ki vam jih morda dolgujemo.
  EnergyWin lahko odpravi očitne napake, na primer napake, povezane z identiteto igralca. EnergyWin si pridržuje tudi pravico do omejitve ali zavrnitve stav zaradi napak, okvar programske opreme ali podobnih okoliščin.
 6. EnergyWin v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, v nobenem primeru ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi uporabe SPLETNE STRANI ali storitev, kakršne koli vsebine, objavljene na SPLETNI STRANI ali storitvah, ali zaradi ravnanja uporabnikov SPLETNE STRANI ali storitev, ne glede na to, ali so na spletu ali zunaj njih.
 7. EnergyWin ali kateri koli njegov direktor ali uslužbenec v nobenem primeru ne bo odgovoren stranki za kakršno koli škodo, vključno z neomejeno posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki lahko nastane zaradi ali v zvezi s strankino uporabo spletnega mesta ali storitev, vključno, vendar ne omejeno na kakovost, natančnost ali uporabnost podanih informacij.
 8. EnergyWin ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neupravičene uporabe računa s strani igralca ali tretjih oseb.
 9. EnergyWin ne odgovarja za izgubo dobitka zaradi prekinitve iger.
 10. EnergyWin v nobenem primeru niti pod nobenim pogojem ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo, za katero se šteje ali domneva, da je nastala ali povzročena na njenem spletnem mestu ali njegovi vsebini, vključno z in brez omejitev, zamudami ali prekinitvami v delovanju prenosa, odpoved komunikacijskih kanalov, uporabe ali zlorabe spletnega mesta ali njegove vsebine s strani katere koli osebe ali kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v vsebini.
 11. V primeru, da uporabnik krši splošne pogoje poslovanja spletne strani, je uporabnik dolžan povrniti škodo EnergyWin za kakršne koli zahtevke tretjih oseb in krije morebitne izgube, stroške ali škodo, ki iz tega izhaja.
 12. Zgornja omejitev odgovornosti velja v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja v veljavni sodni pristojnosti, in v nobenem primeru kumulativna odgovornost EnergyWin ne presega zneska, ki ste ga prenesli ali položili na račun strank na spletnem mestu v zvezi z transakcijo, na podlagi katere nastane taka obveznost.

18. POSTOPKI PROTI PRANJU DENARJA

 1. Nobena oseba ne sme zlorabiti tega spletnega mesta za pranje denarja. EnergyWin lahko uporablja najboljše prakse za preprečevanje pranja denarja (AML). EnergyWin si pridržuje pravico, da zavrne poslovanje s podjetjem, da preneha poslovati z njim in prekliče transakcije strank, ki ne sprejemajo ali ne izpolnjujejo naslednjih zahtev in pravil o preprečevanju pranja denarja:
  1. Dobitki bodo izplačani samo posamezniku, ki je bil prvotno registriran za odprtje aktivnega računa in še posebej samo na izvorno kreditno kartico ali račun v bazi;
  2. V primeru dobitkov s pologa tretje osebe bo polog v celoti vrnjen tretji osebi z istim računom/načinom plačila, prek katerega je nastal, dobitki pa bodo dostavljeni na preverjeni način plačila naše stranke, registrirane na energywin.com.
  3. Na osebo je dovoljen samo en račun. Na računih, odprtih z lažnimi imeni, ali na več računih, ki jih odpre ista oseba, se ne sme zbirati nobenih dobitkov;
  4. EnergyWin lahko občasno po lastni presoji zahteva, da stranka predloži dodatna dokazila o identiteti (dokumentacija KYC), na primer notarsko overjeno kopijo potnega lista ali druge načine preverjanja identitete, za katere meni, da so potrebni v danih okoliščinah, in lahko po lastni presoji začasno blokira račun, dokler ni zagotovljeno takšno dokazilo;
  5. Vse transakcije se preverijo, da se prepreči pranje denarja.
  6. Če STRANKA ne spoštuje teh pravil in predpisov, lahko EnergyWin začasno blokira račun igralca do uvedbe preiskave.

19. INTELEKTUALNA LASTNINA

 1. Vsa vsebina, blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena, logotipi in ikone so v lasti EnergyWin in so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah in mednarodnimi pogodbami in določbami.
 2. Stranka se strinja, da ne bo izbrisala nobenih obvestil o avtorskih pravicah ali drugih navedb zaščitenih pravic intelektualne lastnine iz gradiv, ki jih prejema od EnergyWin ali spletne strani EnergyWi. Stranka ne bo pridobila nobenih pravic intelektualne lastnine ali pravic ali licence za uporabo takšnih materialov ali spletnega mesta, razen tistih, ki so določene v tej pogodbi.
 3. Stranka se strinja, da ne bo preprodajala tržnih materialov, ki jih je zagotovil EnergyWin, ali dovolila varovanega dostopa do spletnega mesta drugim in da ne bo kopirala materialov, ki se pojavljajo na spletnem mestu, za nadaljnjo prodajo ali za kakršen koli drug namen brez predhodnega pisnega soglasja EnergyWin. Isto pravilo velja za vse uporabnike spletnega mesta, ne le za imetnike računov.
 4. Slike, ki so prikazane na spletnem mestu, so bodisi last EnergyWin ali pa se uporabljajo z dovoljenjem.Stranka se strinja, da ne boste nalagala, objavljala, reproducirala ali distribuirala informacij, programske opreme ali drugega materiala, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine (kot tudi pravicami javnosti in zasebnosti), ne da bi prej pridobili dovoljenje lastnika teh pravic in predhodno pisno soglasje EnergyWin.

20. ODGOVORNOST IGRALCA/STRANKE

Stranka se strinja, da bo branila in zavarovala EnergyWin in njegove uradnike, direktorje in zaposlene ter jih zaščitila pred kakršnimi koli terjatvami, odgovornostmi, škodo, izgubami in stroški, vključno s primernimi odvetniškimi honorarji in stroški, ki izhajajo iz ali na kakršen koli način povezan s:

 1. strankinim dostopom do ali uporabe spletnega mesta ali storitev;
 2. strankine kršitve katere koli določbe tega sporazuma; ali
 3. strankine kršitve veljavnih zakonov ali predpisov.

21. TRAJANJE IN PRENEHANJE

 1. Trajanje sporazuma je za nedoločen čas. Če kadarkoli STRANKA želi prekiniti to pogodbo, lahko to stori tako, da pošlje e-poštno obvestilo EnergyWin. Od prenehanja naprej STRANKA ne bo mogla izvajati novih transakcij.
 2. STRANKA lahko sporazum z EnergyWin prekine samo s pisnim obvestilom na e-poštni naslov oddelku za podporo strankam na support@energywin.com.

22. TRŽENJE IN PROMOCIJA

V primeru, da igralec z uporabo programske opreme ali storitve z nagrado dobi znesek v višini dva tisoč petsto evrov (2.500€) ali več, se lahko igralca prosi, da dodeli podjetju pravice in pooblastilo za uporabo uporabniškega imena, ime in/ali portret igralca v vseh medijih kot del trženjskih in promocijskih aktivnosti za spletno mesto ali spletna mesta, vse po presoji igralca.

23. POLITIKA ZASEBNOSTI

Z odprtjem računa pri EnergyWin igralec implicitno daje pooblastilo za obdelavo kakršnih koli osebnih podatkov v skladu z zakoni o zasebnosti, ki veljajo v Curacau. Obdelava osebnih podatkov se upravlja izključno do konca vzdrževanja računa za uporabo storitev, ki jih ponuja EnergyWin. EnergyWin si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti zasebnost, zaupnost in varnost svojih strank, ki se ohranijo tako med njihovo interakcijo s podjetjem kot tudi pozneje, v največji možni meri, ki jo doseže EnergyWin.

 1. Ko se stranke registrirajo pri podjetju, potrdijo, da so pripravljene deliti z EnergyWin nekatere zasebne podatke, ki bodo uporabljeni za potrditev identitete stranke in zagotavljanje varnosti njihovih pologov in računa igralca. Ti podatki se ves čas zbirajo v skladu z našimi strogimi postopki preverjanja, ki se uporabljajo za odvračanje od mednarodnih operacij pranja denarja in za zagotovitev varnosti in varnosti dejavnosti naših strank. Podatke bo obdelovalo samo osebje, ki zahteva tak dostop.
 2. Uporabljamo različne varnostne ukrepe za zagotovitev zaupnosti osebnih podatkov STRANK in za zaščito osebnih podatkov STRANK pred izgubo, krajo, nepooblaščenim dostopom, zlorabo, spreminjanjem ali uničenjem. Ti varnostni ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na:

  • Imeniki in zbirke podatkov, zaščiteni z geslom.

  • Tehnologija Secure Sockets Layer (SSL), ki zagotavlja, da so vaši podatki v celoti šifrirani in varno poslani po internetu.

  • PCI Scanning za aktivno zaščito naših strežnikov pred hekerji in drugimi ranljivostmi.

  Vse finančno občutljive in/ali kreditne informacije se posredujejo prek tehnologije SSL in šifrirajo v naši bazi podatkov. Dostop do osebnih podatkov STRANK je dovoljen samo pooblaščenemu osebju EnergyWin, ki mora te podatke obravnavati kot zelo zaupne. Varnostni ukrepi se bodo redno ppregledani glede na nov in ustrezen pravni in tehnični razvoj.
 3. Naše STRANKE se zavezujejo, da nam bodo zagotavljale resnične, posodobljene in natančne podatke o svoji identiteti. Poleg tega morajo kategorično povedati, da se registrirajo v svojem imenu in ne poskušajo kadar koli ravnati na kakršen koli način, ki bi lahko bil lažen, niti se ne želijo lažno predstavljati za katere koli druge osebe.
 4. Postopki zbiranja podatkov družbe vključujejo zbiranje prosto razkritih informacij stranke, ki jih deli z EnergyWin, poleg namestitve piškotkov z namenom zbiranja podatkov o načinu interakcije strank s spletnim mestom. Ta orodja za zbiranje informacij o strankah se uporabljajo za zagotavljanje lastne varnosti stranke, vsi podatki, ki jih zbira EnergyWin, se delijo samo s posamezniki znotraj EnergyWin, ki sodelujejo pri preverjanju podatkov o računu stranke z izrecnim namenom zagotavljanja zaupnost in varnost.
 5. EnergyWin nikoli ne bo razkril nobenih zasebnih ali kako drugače zaupnih informacij v zvezi z našimi strankami tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja naših strank, razen v posebnih primerih, ko je razkritje zakonska zahteva ali je drugače potrebno opraviti verifikacijsko analizo identitete strank z namenom zaščite njihovega računa in zaščite njihovih osebnih podatkov.
 6. Stranka z registracijo pri EnergyWin in s prostovoljno interakcijo z izdelki in ali storitvami EnergyWin potrdi in se strinja, da soglaša z uporabo vseh ali dela informacij, ki jih posreduje v zvezi s svojim uporabniškim računom EnergyWin, transakcij, ki jih prek nje in interakcij, ki jih izvajajo z EnergyWin in v imenu EnergyWin. Vse interakcije, ki jih naročnik izvaja z EnergyWin, bodo za namene shranjevanja shranjene pri EnergyWin in jih kot take lahko uporabi EnergyWin v primerih, ko pride do sporov med strankami in EnergyWin.
 7. EnergyWin si bo po svojih najboljših močeh prizadeval zagotoviti zaupnost osebnih podatkov svojih strank, vključno z izvajanjem postopkov varstva podatkov, namenjenih zagotavljanju zaupnosti strank. EnergyWin zagotavlja, da se njegova politika varstva podatkov redno posodablja, da se zagotovi nenehno varovanje strankinih informacij.
 8. Občasno lahko EnergyWin stopi v stik s strankami, bodisi po telefonu ali e-pošti, da jim ponudi nadaljnje informacije o EnergyWin. Poleg tega lahko EnergyWin občasno poišče stranke, bodisi po telefonu ali e-pošti, da jih obvesti o edinstvenih promocijskih ponudbah, ki jih za svoje stranke ponuja EnergyWin. Stranke soglašajo s prejemom takšnega stika, ko pri registraciji v EnergyWin soglašajo z našimi pogoji uporabe. Vsaka oseba, ki želi onemogočiti nadaljnji stik z EnergyWin, se mora obrniti na oddelek zapodporo strankam.
 9. O kakršnih koli sumljivih ali goljufivih dejavnostih bodo nemudoma obveščeni ustrezni organi, vključno, vendar ne omejeno na enoto za finančno obveščanje (FIU).

24. ODGOVORNO IGRANJE

EnergyWin želi zagotoviti, da bodo njegove stranke odgovorno igrale igre na srečo, vendar se tudi zavedamo, da igre na srečo lahko povzročijo zasvojenost in negativno vplivajo na življenje posameznikov. Ker skrbimo za svoje stranke in želimo, da so spletne igre prijetna izkušnja, strankam ponujamo različne ukrepe za odgovorno igranje iger na srečo.

Stranka lahko spodnje omejitve nastavi prek spletnega mesta ali pošlje e-pošto oddelku za pomoč strankam in vključujejo naslednje:

Naše spletno mesto vsebuje tudi povezave do zunanjih subjektov in informacije, ki lahko pomagajo v primeru zasvojenosti z igrami na srečo. Če menite, da ste morda zasvojeni z igrami na srečo, vam priporočamo, da poiščete pomoč na teh zavihkih naše spletne strani in nas kontaktirate tudi po e-pošti.

Z igranjem na naši spletni strani igralec priznava, da z igranjem iger na srečo z uporabo storitve in/ali programske opreme tvega izgubo denarja. Igralec je izključno odgovoren za prevzem izgub, ki jih je utrpel na igralčevem računu; Igralci, ki imajo samonastavljene omejitve ali izključitve in želijo povečati ali preklicati omejitev ali igralci, ki prekličejo ali zmanjšajo omejitve izključitve, bodo lahko te omejitve uporabili šele po 24 urah ohlajanja, ki veljajo po tem, ko je EnergyWin prejel obvestilo. Če se izključitev podaljša ali se omejitev poostri, se ta sprememba izvede takoj.

25. NEAKTIVNI RAČUNI

 1. "Neaktiven račun" je račun, ki ima stanje v realnem denarju in v odbobju šest (6) zaporednih mesecev nim a zabeleženih stav.
 2. Ko račun postane neaktiven, bo EnergyWin na vaš račun vsakih 30 dni zaračunal upravno takso v višini pet (5) EUR (ali enako vrednost v drugi valuti: 5 EUR, 5 GBP, 5 USD, 5 CAD, 5 AUD, 25 PLN, 25 BRL, 50 NOK, 400 RUB, 1500 HUF, 10 BGN, 150 CZK, 20 RON, 150 UAH, 125 MXN), vse dokler bo na računu pozitivno stanje.

26.PRITOŽBE

 1. V primeru pritožbe ali težave mora stranka stopiti v stik s službo za podporo strankam po e-pošti na support@energywin.com in podrobno opisati naravo pritožbe. Skrbniki za zadovoljstvo strank EnergyWin bodo, po obravnavi težave, stranki ustrezno odgovorili ter bodo poskušali odgovoriti na vse zahteve v 48 urah po pošiljanju pritožbe.
 2. Če stranka meni, da pritožba ni rešena, lahko spor predloži vladi Curacao.

Verzija - 1.4

Zadnja posodobitev - 20.10.2021